29.03.2019 

 

S/N

 

Adı və Soyadı

 

 

Vətəndaşlıq

 

İmtinanın qərar tarixi

 

Vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti və ya OYQ

1

DİNC DURSUN

Türkiyə

29.03.2019

 

27.03.2019-29.03.2019

S/N

Soyad və ad

Vətəndaşlıq

Qərarın imzalandığı tarix

1

Azhar Kashıf

Pakistan İslam Respublikası

27.03.2019

2

Dewa Anu Anita Dewi

İndoneziya Respublikası

27.03.2019

 

3

Bardina Diana

Rusiya Federasiyası

29.03.2019