İŞ İCAZƏSİ - QAYNAR XƏTT (imtina və şikayətlərlə bağlı)
Elektron poçt: ishicazesi@migration.gov.az
Telefon: (012) 919
ƏCNƏBİ İŞÇİ QÜVVƏSİNƏ TƏLƏBAT HAQQINDA PROQNOZ-MƏLUMAT
ƏLAQƏ: shafaq.t@migration.gov.az   www.azstat.org/tesnifat/
İSTİQAMƏTLƏNDİRİCİ İLƏ TANIŞ OLMAQ ÜÇÜN SƏNƏDƏ DAXİL OLUN!