Address : 99a/4 Haydar Aliev, Yevlakh city
Telephone number : (022) 337-82-05
E-mail : yevlax@migration.gov.az
Registration upon place of stay via e-mail : yevlax.qeydiyyat@migration.gov.az

review