İnzibati İcraat haqqında Qanunun 62-ci maddəsinə əsasən qərar KİV-də dərc edildiyi gündən 10 gün sonra ünvana çatmış hesab olunur - DYİ

No:

 

 

 

Adı və Soyadı

 

 

 

Vətəndaşlıq

 

İmtina (ləğvetmə) qərarının nömrəsi və tarixi

1.           

Iskenderov Sarvan

Rusiya Federasiyası

№ 8317808   5 may 2022-ci il

2.           

Mustafaev Ali

Gürcüstan

№ 8314549 5 may 2022-ci il

3.           

Sara Xəlilova

Gürcüstan

№ 8313464           5 may 2022-ci il