İnzibati İcraat haqqında Qanunun 62-ci maddəsinə əsasən qərar KİV-də dərc edildiyi gündən 10 gün sonra ünvana çatmış hesab olunur - MYİ

Soyad və ad

Vətəndaşlıq

Qərarın imzalandığı tarix

KULIEVA  GALINA

Rusiya

18.10.2021