AZ EN RU
logo Aliyev

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

(Ümumi qısa məlumat)

 

Yaranma tarixi                                                        - 28 may 1918-ci il

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olduğu tarix     - 2 mart 1992-ci il

Avropa Şurasına daxil olduğu tarix                         - 17 Yanvar 2001-ci il

Ərazisi, min.kv.km                                                   - 86,6

Paytaxtı                                                                   - BAKI

Pul vahidi                                                                 - manat

Azərbaycan Respublikasının rəmzləri:

   DÖVLƏT BAYRAĞI

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, asagı zolaq yasıl rəngdədir. Mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənsəli olmasını, qırmızı rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkisaf etdirmək istəyini, yasıl rəng - islam sivilizasiyasına mənsublugunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

DÖVLƏT GERBİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi rəmzidir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri vardır.

DÖVLƏT HİMNİ

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyovun

Sözləri: Əhməd Cavadındır

Azərbaycan, Azərbaycan!

Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!

Üç rəngli bayragınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,

Sinən hərbə meydan oldu!

Hüququndan keçən əsgər!

Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,

Sənə hər an can qurban!

Sənə min bir məhəbbət

Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,

Bayrağını yüksəltməyə,

Cümlə gənclər müştaqdır!

Şanlı Vətən, Şanlı Vətən!

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Bayram günləri:

Yeni il bayramı                                        1-2 yanvar

Beynəlxalq Qadınlar Günü                      8 mart

Novruz Bayramı                                      20-24 mart

Faşizm Üzərində Qələbə Günü               9 may

Respublika Günü                                    28 may

Milli Qurtuluş Günü                                 15 iyun

Silahlı Qüvvələr Günü                             26 iyun

Dövlət Müstəqilliyi Günü                         18 oktyabr

Dövlət Bayrağı Günü                              9 noyabr

Azərbaycanın Konstitusiya Günü          12 noyabr

Milli Dirçəliş Günü                                  17 noyabr

Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü    31 dekabr

Dini bayramlar: 

Qurban Bayramı                   2 gün

Ramazan Bayramı               2 gün

Anım günləri:     

20 Yanvar                                                      20 yanvar

Xocalı soyqırımı                                            26 fevral

Azərbaycanlıların soyqırımı günü                 31 mart

Coğrafi məlumat:

  • 86,6 min kv. kilometrdir. Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir. Ən iri şəhərləri Gəncə, Sumqayıt, Şəki, Mingəçevir, Lənkəran, Naxçıvan, Xankəndidir (hazırda Ermənistanın işğalı altındadır). 

Dövlət sərhədləri:

Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km. 

Əhalinin ümumi sayı: 9898,1 milyon.

Dövlət dili: Azərbaycan

Din: Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir.

Ölkə əhalinin böyük əksəriyyəti müsəlmanlardır. Hazırda Azərbaycanda 2 mindən çox məscid, 13 kilsə və 7 sinaqoq var.

Siyasi quruluş: Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır.

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir: Azərbaycan siyasi sistemində dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi formasına görə prezident üsul-idarəsinə əsaslanan respublikadır.

Dövlət rəhbəri: Prezident

O, ümumi gizli səsvermə yolu ilə 7 ildən bir seçilir. 2018-ci ilin aprelin 11-də İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.

Regional miqrasiya idarələri
Elanlar