Nəticələr

Zəng sifarişləri üzrə əks əlaqənin yaradılması

Ümumi səslərin sayı: 25

1
48%
2
4%
3
0%
4
0%
5
0%
6
0%
7
0%
8
0%
9
0%
10
48%