İkitərəfli Əməkdaşlıq

1.  Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (təsdiq etmə: Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 2007-ci il 22 may tarixli 2188 nömrəli Sərəncamı);

2.  Azərbaycan Respublikası, Avropa İttifaqı və onun iştirakçı üzv dövlətləri arasında Yerdəyişmə üzrə Tərəfdaşlıq barədə Birgə Bəyannamə (təsdiq etmə: Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 2014-cü il 6 mart tarixli 312 nömrəli Sərəncamı);

3.  Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər Nazirliyi və İsveçrə Federal Şurası adından çıxış edən Federal Xarici İşlər Departamenti arasında miqrasiya üzrə birgə Bəyanat (təsdiq etmə: Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 2007-ci il 12 mart tarixli 2033 nömrəli Sərəncamı);