Müvəqqəti olma müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciətlərinə imtina verilmiş şəxslərin siyahısı