Müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin verilməsindən imtina edilmiş şəxslərin siyahısı

Info

17.10.2017-19.10.2017..

Info

24.08.2017-10.10.2017..

Info

10.07.2017-23.08.2017..

Info

01.06.2017-07.07.2017..

Info

11.05.2017-25.05.2017  ..