Müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin verilməsindən imtina edilmiş şəxslərin siyahısı

Info

01.06.2017-24.06.2017..

Info

11.05.2017-25.05.2017  ..