Fevral 2017-ci il

Qanuni miqrasiya

  • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması üçün müraciətlər - 39464
  • Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin  alınması (müddətlərinin uzadılması) üçün müraciətlər - 3978
  • Şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətinin   müəyyənləşdirilməsi üçün müraciətlər - 2784

Qeyri-qanuni miqrasiya

  • Azərbaycan Respublikasında olma, habelə müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarına əməl etmədən inzibati qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları – 1767
  • Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamanın leqallaşdırılması halları - 223
  •  Azərbaycan Respublikası ərazisini 48 saat ərzində tərk etmə halları - 1157
  • Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarılma halları - 368
  • Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazə sənədinin itirilməsi halları - 19