Çoxtərəfli Əməkdaşlıq

1992-ci il
Konsul əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası (24 aprel 1963-cü il ) (qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 224 saylı 21 iyul 1992-ci il tarixli Qərarı)
BMT-nin qaçqınların statusu ilə bağlı Konvensiya və Protokolu (28 iyul 1951 və 18 noyabr 1966-cı il) (qoşulma haqqında AR Milli Məclisinin 402 saylı 18 noyabr 1992-ci il tarixli Qərarı)
1996-cı il
Digər ölkə ərazisinə müvəqqəti gələn şəxslərə tibbi xidmət göstərilməsi haqqında Avropa Sazişi (17 oktyabr 1980-ci il) (qoşulma haqqında AR-in 111-İQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)
BMT-nin Aparteidlərin statusu haqqında Konvensiyası (28 sentyabr 1954-cü il) (qoşulma haqqında AR-in 106-İQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)
Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya (30 noyabr 1973-cü il) (qoşulma haqqında AR-in 96-İQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)
Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması haqqında Konvensiya (4 dekabr 1954-cü il) (qoşulma haqqında AR-in 105-İQ saylı 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu)
Əmək miqrasiyası və mühacir zəhmətkeşlərin sosial müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (təsdiq etmə haqqında AR-in 174-İİQ saylı 8 oktyabr 1996-cı il tarixli Qanunu)
1997-ci il
Muzdluların cəlb edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına, onların maliyyələşdirilməsinə və təliminə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya (4 dekabr 1970-ci il) (təsdiq etmə haqqında AR-in 366-İQ saylı 30 sentyabr 1997-ci il tarixli Qanunu)
1998-ci il
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Bütün fəhlə miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının qorunması haqqında” Beynəlxalq Konvensiyası (qoşulma barədə AR-in 581-İQ saylı 11 dekabr 1998-ci il tarixli Qanunu)
2000-ci il
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında Konvensiyası (25 iyun 1957-ci il) (qoşulma haqqında AR-in 847- İQ saylı 24 mart 2000-ci il tarixli Qanunu)
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Konstitusiyası (1953-cü il) (qoşulma haqqında AR-in 33-İİQ saylı 8 dekabr 2000-ci il tarixli Qanunu)
2001-ci il
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Konvensiya (4 noyabr 1950-ci il) (təsdiq etmə haqqında AR-in 236-İİQ saylı 25 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu)
Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya (14 dekabr 1973-cü il) (qoşulma haqqında AR-in 61-İİQ saylı 2 fevral 2001-ci il tarixli Qanunu)
2002-ci il
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Konstitusiyasına Düzəlişlər (24 noyabr 1998-ci il) (təsdiq etmə haqqında AR-in 284-İİQ saylı 2 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu)
2003-cü il
Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiya və onun İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında və Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı Protokolları (12 dekabr 2000-ci il) (təsdiq etmə haqqında AR-in 441-İİQ saylı 13 may 2003-cü il tarixli Qanunu)
2004-cü il
Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında Konvensiya (29 may 1993) (qoşulma haqqında AR-in 611-İİQ saylı 30 mart 2004-cü il tarixli Qanunu)
2006-cı il
Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 30 mart tarixli, 611-İİQ nömrəli Qanunu ilə qoşulduğu 1993-cü il 29 may tarixli, “Ölkələrarası övladlığa götürmə ilə bağlı uşaqların müdafiəsi və əməkdaşlıq haqqında” Konvensiyaya dair AR bəyanatlarında dəyişikliklər edilməsi (30 mart 2004-cü il) (Konvensiyaya dəyişikliklər edilməsi haqqında AR-in 15 dekabr 2006-cı il tarixli 199-İİİQ saylı Qanunu)