İkitərəfli Əməkdaşlıq

Bir tərəfdən Avropa Birliyi və onun üzvü olan dövlətlər, digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq haqqında Saziş ( 8 oktyabr 1996-cı il tarixli 169-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmişdir);

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Höküməti arasında köçmə proseslərinin tənzimlənməsi və köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi haqqında Saziş (3 iyul 1997-ci il, Moskva);

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında Əməkdaşlıq Sazişi ( 8 dekabr 1999-cu il, Bakı);

 

”Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər Nazirliyi və İsveçrə Federal Şurası adından çıxış edən Federal Xarici İşlər Departamenti arasında miqrasiya üzrə birgə Bəyanat” (23 fevral 2006-cı il, Bakı);

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (22 fevral 2007-ci il, Bakı).